MAATREGELEN

Kijk hier daags voor de uitvaart (na 18 uur) naar de dan geldende maatregelen.

Indien hieronder geen maatregelen gespecifieerd zijn voor de desbetreffende uitvaart,
geldt de kennisgeving zoals u deze ontvangen hebt of op onze site zag.